आरती भगवान शिव जी की

भगवान शिव की आरती जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा | ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव अर्दाडी धारा || जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा || एकानन, चतुरानन, पंचानन राजे | हंसानन गरुडासन बर्षवाहन साजै || जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा || दो भुज चार चतुर्भुज दसभुज अते सोहै | तीनो रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहै…