आरती अम्बे गौरी जी की

माँ अम्बे गौरी जी की आरती जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी । तुम को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवजी ॥ जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी ॥ माँग सिन्दूर विराजत टीको मृग मद को । उज्ज्वल से दो नैना चन्द्रवदन नीको ॥ जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी  ॥ कनक समान कलेवर…