राम जी के 108 नाम

भगवान राम जी के 108 नाम श्रीराम रामभद्र रामचन्द्र शाश्वत राजीवलोचन श्रीमते राजेन्द्र रघुपुङ्गव जानकीवल्लभ जैत्र जितामित्र जनार्दन विश्वामित्रप्रिय दान्त शरणत्राणतत्पर वालिप्रमथन वाग्मिने सत्यवाचे सत्यविक्रम सत्यव्रत व्रतधर सदाहनुमदाश्रित कौसलेय खरध्वंसी विराधवधपण्डित विभीषणपरित्राता हरकोदण्डखण्डन महादेवादिपूजित सेतुकृते जितवाराशय सर्वतीर्थमय हरि श्यामाङ्ग सुन्दर शूर पीतवासा धनुर्धर सर्वयज्ञाधिप यज्विने जरामरणवर्जित शिवलिङ्गप्रतिष्ठाता सर्वापगुणवर्जित परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रह परंज्योति परंधाम पराकाश परात्पर…

गंगा माँ जी के 108 नाम

माँ गंगा जी के108 नाम गङ्गायै साध्व्यै स्वर्णद्यै जाह्नव्यै पापहन्त्र्यै मन्दाकिन्यै महावेगायै स्रोतस्वत्यै परमवेगिन्यै दिव्यायै भागीरथ्यै भगवत्यै सुरनिम्नगायै श्रेष्ठायै सर्वतीर्थमय्यै शुभायै चतुर्वेदमय्यै सर्वायै त्रिपथगादेव्यै पार्वत्यै शिवपत्न्यै महाभोगायै भोगवत्यै शुद्धायै पुण्यायै निर्मलायै तारायै पारायै संसारतारिण्यै ब्रह्माण्डभेदिन्यै मकरालयायै सदानन्दमय्यै नित्यानन्ददायै नगपूजितायै जह्नुपुत्र्यै जगत्प्रियायै त्रैलोक्यपावन्यै पूर्णायै चारुरूपिण्यै जगदम्बिकायै निर्मलाननायै महाकलुषहन्त्र्यै परमाह्लाददायिन्यै शम्भुमौलिविहारिण्यै स्वर्णशृङ्गप्रभेदिन्यै शिवशीर्षगतालयायै पूर्णब्रह्मस्वरूपिण्यै जगत्पूज्यतमायै शम्भोर्जटामध्यगतायै महामोक्षप्रदायिन्यै…

तुलसी माता जी के 108 नाम

तुलसी माता जी के 108 नाम तुलस्यै नन्दिन्यै देव्यै त्रेतायै त्रिपथगायै त्रिपादायै त्रैमूर्त्यै जगत्रयायै शिखिन्यै धारिण्यै देवगीतायै द्रवीयस्यै पद्मिन्यै सीतायै रुक्मिण्यै धात्र्यै सावित्र्यै सत्यसन्धायै कालहारिण्यै गौर्यै प्रियभूषणायै श्रेयस्यै श्रीमत्यै मान्यायै गौर्यै गौतमार्चितायै कुलायै श्रीयै भूम्यै भवित्र्यै सावित्र्यै त्रासिन्यै गात्रायै गात्रियायै गर्भवारिण्यै शोभनायै समायै द्विरदायै आराद्यै यज्ञविद्यायै महाविद्यायै गुह्यविद्यायै कामाक्ष्यै सरवेदविदाम्वरायै शंखिन्यै चक्रिण्यै चारिण्यै सौरसायै अक्षिण्यै…

विष्णु जी के 108 नाम

भगवान विष्णु जी के 108 नाम नारायण विष्णु वषट्कार भूतभव्यभवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भाव भूतात्मा भूतभावन पूतात्मा परमात्मा मुक्तानां परमागति अव्यय: पुरुष: साक्षी क्षेत्रज्ञ: गरुड़ध्वज योग: योगाविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वर नारसिंहवपुष: श्रीमान् केशव पुरुषोत्तम सर्व शर्व शिव  स्थाणु भूतादि निधिरव्यय सम्भव भावन भर्ता प्रभव प्रभु ईश्वर स्वयम्भू शम्भु आदित्य पुष्कराक्ष महास्वण अनादिनिधन धाता विधाता धातुरुत्तम अप्रेमय हृषीकेशा…

चंद्रमा जी के 108 नाम

भगवान चंद्रमा जी के 108 नाम श्रीमते शशधराय चन्द्राय ताराधीशाय निशाकराय सुधानिधये सदाराध्याय सत्पतये जितेन्द्रियाय जयोद्योगाय वीराय विश्वेशाय विदुषां पतये दोषाकराय दुष्टदूराय पुष्टिमते शिष्टपालकाय अनन्ताय स्वप्रकाशाय प्रकाशात्मने द्युचराय भुवनप्रतिपालकाय साधुपूजिताय भयान्तकृते भक्तिगम्याय भवबन्धविमोचकाय  निस्सपत्नाय कलाधराय कालहेतवे कामकृते कामदायकाय मृत्युसंहारकाय अमर्त्याय नित्यानुष्ठानदाय क्षपाकराय क्षीणपापाय क्षयवृद्धिसमन्विताय जैवातृकाय शुचये शुभ्राय जयिने जयफलप्रदाय सुधामयाय सुरस्वामिने भक्तानामिष्टदायकाय भुक्तिदाय मुक्तिदाय भद्राय…

भगवान गणेश जी के 108 नाम

भगवान गणेश जी के 108 नाम बालगणपति भालचन्द्र बुद्धिनाथ धूम्रवर्ण एकाक्षर एकदन्त गजकर्ण गजानन गजनान गजवक्र गजवक्त्र गणाध्यक्ष गणपति गौरीसुत लम्बकर्ण लम्बोदर महाबल महागणपति महेश्वर मंगलमूर्त्ति मूषकवाहन निदीश्वरम प्रथमेश्वर शूपकर्ण शुभम सिद्धिदाता सिद्दिविनायक  सुरेश्वरम वक्रतुण्ड अखूरथ अलम्पता अमित अनन्तचिदरुपम अवनीश अविघ्न भीम भूपति भुवनपति बुद्धिप्रिय बुद्धिविधाता चतुर्भुज देवादेव देवांतकनाशकारी देवव्रत देवेन्द्राशिक धार्मिक दूर्जा द्वैमातुर एकदंष्ट्र…

सत्यनारायण जी के 108 नाम

सत्यनारायण जी के 108 नाम सत्यस्वर्गया सत्यनियमय सत्यमेधाया सत्यविद्याय सत्यापीयूषाया सत्यमायया सत्यमोहया सत्यासुरानन्दाय सत्यसागरया सत्यतपासे सत्यसिंहया सत्यमृगया सत्यलोकपालकाया सत्यस्थितया सत्यादिकपालकाया सत्यधनुर्धराय सत्यम्बुजाया सत्यवाक्यया सत्यगुरावे सत्यन्ययया सत्यसाक्षिणे सत्यसंवृतया सत्यसाम्प्रदाय सत्यवाहनाये सत्यवायुवे सत्यशिखरया सत्यानन्दय सत्यदेवाय सत्यमने सत्यभूतये सत्यपुरुषाय सत्यनाथाय सत्यसाक्षिणे सत्ययोगय सत्यज्ञानया सत्यागयणप्रियाया सत्यनिधये सत्यसम्भाव्य सत्यप्रभुवे सत्येश्वराय सत्यकर्मणे सत्यपवित्रय सत्यमंगलाय सत्यपराजपतये सत्यअविक्रमाया सत्यसिद्धया सत्यअच्युताय सत्यवीरया सत्यबोधया सत्यधर्मया…

साईंबाबा जी के 108 नाम

साईंबाबा जी के 108 नाम साईंनाथ लक्ष्मी नारायण शेषशायिने भक्तह्रदालय सर्वह्रन्निलय भूतावासा कालातीताय काल कालकाल कालदर्पदमन मृत्युंजय अमत्य्र मर्त्याभयप्रद जिवाधारा सर्वाधारा भक्तावनसमर्थ योगक्षेमवहाय मार्गबन्धवे परमेश्वर परब्रह्म परमात्मा प्रिय प्रीतिवर्द्धनाय अन्तर्यामी सच्चिदात्मने नित्यानन्द परमसुखदाय ज्ञानस्वरूपी जगतपिता प्रेमप्रदाय कर्मध्वंसिने पावनानघाय अमृतांशवे भास्करप्रभाय सिद्धेश्वराय सिद्धसंकल्पाय योगेश्वराय भगवते भक्तवत्सलाय सत्पुरुषाय पुरुषोत्तमाय दक्षिणामूर्तये प्रपन्नार्तिहराय संसारसर्वदु सर्वान्तर्बहि सूक्ष्माय जयिने तीर्थाय वासुदेव…

सूर्य देव जी के 108 नाम

सूर्य देव जी के 108 नाम अरुण शरण्य करुणारससिन्धु असमानबल आर्तरक्षक आदित्य आदिभूत अखिलागमवेदिन अच्युत अखिलज्ञ अनन्त इना विश्वरूप इज्य इन्द्र भानु इन्दिरामन्दिराप्त वन्दनीय ईश सुप्रसन्न सुशील सुवर्चस वसुप्रद वसु वासुदेव उज्ज्वल उग्ररूप ऊर्ध्वग विवस्वत उद्यत्किरणजाल हृषीकेश ऊर्जस्वल वीर निर्जर जय ऊरुद्वयाभावरूपयुक्तसारथी ऋषिवन्द्य रुग्घन्त्र ऋक्षचक्रचर ऋजुस्वभावचित्त नित्यस्तुत्य ऋकारमातृकावर्णरूप उज्ज्वलतेजस् ऋक्षाधिनाथमित्र पुष्कराक्ष लुप्तदन्त शान्त कान्तिद घन…

कृष्ण जी के 108 नाम

कृष्ण जी के 108 नाम अचला अच्युत अद्भुतह आदिदेव अदित्या   अजंमा अजया  अक्षरा अम्रुत  अनादिह  आनंद सागर  अनंता  अनंतजित  अनया अनिरुध्दा अपराजीत  अव्युक्ता  बालगोपाल बलि चतुर्भुज  दानवेंद्रो  दयालु  दयानिधि देवाधिदेव देवकीनंदन  देवेश  धर्माध्यक्ष द्वारकाधीश  गोपाल  गोपालप्रिया गोविंदा ज्ञानेश्वर  हरि  हिरंयगर्भा ऋषिकेश  जगद्गुरु जगदिशा  जगन्नाथ  जनार्धना  जयंतह ज्योतिरादित्या कमलनाथ  कमलनयन कामसांतक  कंजलोचन  केशव  कृष्ण  लक्ष्मीकांत…